Wiejskie smaki

Chips to popularna przekąska w postaci cienkich, osuszonych plastrów, najczęściej z ziemniaków lub innych warzyw, ale również owoców, który w pierwotnej technologii był zazwyczaj obsmażany w głębokim, gorącym tłuszczu. Jednak z uwagi na wysoką wartość energetyczną chipsów, do ich produkcji zaczęto wykorzystywać zamienniki tłuszczu oraz nowoczesne technologie produkcji, w tym suszenie w niskich temperaturach, bez stosowania wysokokalorycznych tłuszczy.

Poszczególne smaki chipsów uzyskuje się dzięki odpowiedniemu doborowi przypraw i aromatów, rzadziej ziół.
Pomysł na produkcję chipsów powstał jeszcze w okresie, w którym stowarzyszenie zajmowało się dystrybucją paczek zawierających wiejskie wiktuały takie jak: chleb, konfitury, sery, wyroby garmażeryjne, soki, wytwarzane przez regionalnych producentów, sadowników w swoich gospodarstwach rolnych.

Paczki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odbiorców, podczas każdej, kolejnej akcji dystrybucyjnej zmienialiśmy ich skład, uzupełniając o różne ekologiczne i zdrowe produkty, wśród których znalazły się też chipsy owocowe, które jak się okazało były tzw. „strzałem w dziesiątkę” i alternatywną do tradycyjnych chipsów przekąską, jednak o wiele bardziej odżywczą i przede wszystkim niskokaloryczną. Postanowiliśmy wówczas iż sami możemy się zając produkcją chipsów owocowych, w tym przede wszystkim jabłkowych z uwagi na łatwy dostęp do tego surowca, z racji położenia geograficznego i rejonów sadowniczych, wykorzystując jednak do ich produkcji bardziej innowacyjną technologię polegającą na suszeniu owoców w niskich temperaturach bez zastosowania tłuszczy

Przedmiotem działalności stowarzyszenia „Wiejskie Smaki” jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż chipsów jabłkowych do placówek oświatowych (przedszkoli, szkół) oraz ośrodków sportowo –rekreacyjnych (klubów fitness, siłowni).